Regio

Beneficiar privat: PROTOPO ESTATE S.R.L. Proiect: CRESTEREA COMPETITIVITATII PROTOPO ESTATE SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE, cod SMIS 132688 ,
Despre proiect:
PROTOPO ESTATE S.R.L. in calitate de Beneficiar a încheiat un contract de finanţare cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest în calitate de Organism Intermediar pentru proiectul „CRESTEREA COMPETITIVITATII PROTOPO ESTATE SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE”, cod SMIS 132688. Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020, axa prioritară 2 “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiție 2.1 “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”- 2.1.A - Microintreprinderi [APEL 2019], operatiunea “Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri”. Scopul/obiectivul general al proiectului vizează cresterea competitivitatii PROTOPO ESTATE in domeniul de activitate aferent codului CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, prin achizitia de echipamente topografice performante, inovarea si diversificarea serviciilor si proceselor, crearea unui nou loc de munca. ,
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Achizitionarea unui echipament topografic de ultima generatie ce va permite diversificarea si inovarea serviciilor. 2. Angajarea 1 persoane din categorie defavorizata 3. Realizarea de masuri specifice pentru egalitatea de sanse si dezvoltare durabila prin angajarea unei persoane apatinând unei categorii defavorizate, prin dotarea unui multivan cu o rampa de acces auto pentru persoane cu dizabilitati locomotorii si folosirea surselor regenerabile de energie prin achizitia unui stâlp de iluminat cu panou fotovoltaic mobil. Rezultatele proiectului: 1. Achizitia echipamentului topografic de ultima generatie. 2. Angajarea 1 persoane din categorie defavorizata. 3. Adaptarea unui mijloc de transport pentru persoane cu dizabilitati, achizitia a unui turn de iluminat cu panou fotovoltaic. Data de incepere a proiectului a fost 14.07.2020 iar perioada de implementare a fost cuprinsa intre 14.07.2019- 31.12.2020. Valoarea totală este de 344.981,00 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 223.158,40 lei: 189.684,64 lei din FEDR si 33.473,76 lei din bugetul national.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro