Despre noi

Cine suntem?

Suntem o societate comerciala formata dintr-un colectiv tanar, respectiv 7 angajati, cu o vechime de 10 ani in domeniu, autorizati de A.N.C.P.I. sa execute lucrari in domeniul cadastrului, masuratori topografice si topografie inginereasca. Lucrari topografice si intocmiri planuri de situatie in vederea elaborarii de planuri urbanistice zonale P.U.Z., planuri urbanistice generale P.U.G. si planuri de situatie in vederea obtinerii certificatelor de urbanism si obtinerea autorizatiilor de construire.

Citeste tot >

Cine a lucrat cu noi?

O parte din clientii nostri:

Contact

Tel: 0745 612 963 Email: office@protopo.ro


Beneficiar privat: PROTOPO ESTATE S.R.L. Proiect: CRESTEREA COMPETITIVITATII PROTOPO ESTATE SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE, cod SMIS 132688
Despre proiect: PROTOPO ESTATE S.R.L. in calitate de Beneficiar a încheiat un contract de finanţare cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest în calitate de Organism Intermediar pentru proiectul „CRESTEREA COMPETITIVITATII PROTOPO ESTATE SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE”, cod SMIS 132688. Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020, axa prioritară 2 “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiție 2.1 “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”- 2.1.A - Microintreprinderi [APEL 2019], operatiunea “Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri”. Scopul/obiectivul general al proiectului vizează cresterea competitivitatii PROTOPO ESTATE in domeniul de activitate aferent codului CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, prin achizitia de echipamente topografice performante, inovarea si diversificarea serviciilor si proceselor, crearea unui nou loc de munca.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Achizitionarea unui echipament topografic de ultima generatie ce va permite diversificarea si inovarea serviciilor. 2. Angajarea 1 persoane din categorie defavorizata 3. Realizarea de masuri specifice pentru egalitatea de sanse si dezvoltare durabila prin angajarea unei persoane apatinând unei categorii defavorizate, prin dotarea unui multivan cu o rampa de acces auto pentru persoane cu dizabilitati locomotorii si folosirea surselor regenerabile de energie prin achizitia unui stâlp de iluminat cu panou fotovoltaic mobil. Rezultatele proiectului: 1. Achizitia echipamentului topografic de ultima generatie. 2. Angajarea 1 persoane din categorie defavorizata. 3. Adaptarea unui mijloc de transport pentru persoane cu dizabilitati, achizitia a unui turn de iluminat cu panou fotovoltaic. Data de incepere a proiectului a fost 14.07.2020 iar perioada de implementare a fost cuprinsa intre 14.07.2019- 31.12.2020. Valoarea totală este de 344.981,00 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 223.158,40 lei: 189.684,64 lei din FEDR si 33.473,76 lei din bugetul national.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro